Obvestila

Reference
Zavoda gostoljubnost slovenskih domov

Reference Zavoda GSD so rezultat večletnega dela Zavoda GSD in njegovih predhodnikov ter ustanoviteljev v praksi, kar je hkrati ves čas izhodišče, da vzporedno spremlja in analizira okolje, v katerem delujejo manjši turistični ponudniki nastanitev ter na tej osnovi oblikuje strokovne rešitve in vzpostavlja pogoje za njihovo boljše poslovanje iz štirih vidikov:

 • podjetniškega: konkurenca, lastniki namestitvenih zmogljivosti, siva ekonomija, povezovanje, organiziranost in podporno okolje;

 • produktnega: gosti, standardi, načrtovanje in razvoj turističnih produktov;

 • pravnega: predpisi, navodila, organizacijske oblike;

 • narodnogospodarskega: vplivi in posledice na družbo, socialni položaj prebivalcev Slovenije, pogoji za razvoj podjetništva, vplivi tujih vlaganj ipd..

V nadaljevanju navajamo vidne rezultate dela Zavoda GSD in njegovih predhodnikov ter ustanoviteljev od sklenjenega "Dogovor o sodelovanju za uveljavitev nacionalnega programa Organizirano sobodajalstvo v Sloveniji" v letu 1998, med ustanoviteljem zavoda, družbo TOUR AS d.o.o., Mestno občino Ljubljana in Gospodarska zbornica Slovenije:

 • Ustanovitev sekcije sobodajalcev v okviru Združenja za gostinstvo in turizem pri GZS v letu 1998;

 • Sodelovanje pri oblikovanju več pisnih pobud z Gospodarsko zbornico Slovenije, poslanskim skupinam, odgovornim vladnim službam, republiški komisiji za preprečevanje zaposlovanja in dela na črno pri oblikovanju sprememb in dopolnitev zakona o gostinstvu in njegovih izvedbenih aktov, katerih rezultat so naslednje zakonske spremembe:

  • zakonska olajšava za najmanjše sobodajalce, da lahko delujejo kot registrirane fizične osebe vpisane v register sobodajalcev in jim ni potrebno pridobiti statusa samostojnega podjetnika – Zgos-A;
  • v letu 2005, da dejavnost »sobodajalstva« lahko opravlja tudi gospodarska družba, do tedaj le fizična oseba ali fizična oseba samostojni podjetnik;
  • v letu 2005, da lahko sobodajalec oddaja tudi najeto zasebno nepremičnino v turistične namene, ne le lastno;
  • v letu 2007 je ukinjena administrativna ovira, to je obratovalno dovoljenje upravne enote za vsako nastanitev posebej;
  • v letu 2007 lahko sobodajalec s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti opravlja dejavnost tudi v drugih prostorih in ne samo v prostorih stanovanjske namembnosti – možnost razvoju Turizma v zidanicah;
  • v letu 2008 ni več zahteve, da se v turistične namene sme oddati le del stanovanja, če je le-to v večstanovanjski stavbi z urejeno etažno lastnino, čeprav je ta določba potrebna nadaljnje obdelave;
  • ukinjena je administrativna obveznost registracije najemne stanovanjske pogodbe, pri kateri pa ni bilo upoštevano, kako preprečiti s to olajšavo nove možnosti za oddajanje v sivi ekonomiji.
 • Z društvom Slovenski razvojni svet dne 27. novembra 1997 organiziran posvet v Državnem svetu Republike Slovenije na temo: »Neskladne zakonske podlage in nesankcionirane zlorabe oddajanja stanovanj izničujejo podjetništvo in povečujejo socialno diferenciacijo prebivalstva« Predstavitev uvodnega referata z naslovom: »Siva ekonomija tudi pri oddajanju stanovanj« gradivo, razprave in zaključki so objavljeni v Poročevalcu št.31/98 (1997);

 • Program javnih del na področju organiziranja ponudbe turističnih namestitev v apartmajih, počitniških hišah in stanovanjih v Sloveniji v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije (1999-2001);

 • Projekt »Europa Traditions«; Možnost vzpostavitve mreže hiš s tradicijo v Sloveniji in možnosti sodelovanja z mrežo Europa Traditionae Consortium; projekt razvoja nove turistične ponudbe z obeležjem kulturne dediščine in tradicije. Začetek projekta v letu 2000, rezultat projekta »HIŠE S TRADICIJO« so predstavljene v novem predlogu Strategije razvoja slovenskega turizma 2012-2016 in obravnavane v sklopu temeljnih področij turistične ponudbe (od leta 1999 naprej);

 • Strateški in izvedbeni projekt oblikovanja in trženja apartmajev in sobodajalcev v Sloveniji s predlogom ustanovitve »Turističnega Incoming centra Apartmaji Slovenije«; povezava apartmajskih in sorodnih nastanitvenih zmogljivosti v Sloveniji v skupni informacijski in rezervacijski sistem preko Turističnega Incoming centra za tovrstno ponudbo ter oblikovanje enotne ponudbe za predstavitev na tujih trgih (2000);

 • Projekt »Doživetja slovenske gostoljubnosti«; oblikovanje turističnih proizvodov za specializirano ponudbo storitev v apartmajih in turističnih sobah v Sloveniji v petih pilotskih regijah (2002);

 • Projekt »Gostoljubnost Ljubljanskih hiš – nove turistične sobe in apartmaji; strateški; strateški razvojni program organizacije sobodajalcev in nehotelskih turističnih nastanitev v Ljubljani v povezavi s ponudniki dopolnilnih proizvodov in storitev (2002);

 • “Počitnice pri vinogradnikih” – sodelovanje v projektu zasnove »alternativnih« možnostih preživljanja počitnic na vinogradniškem delu podeželja Slovenije. V Sloveniji je bilo v okviru nacionalnega projekta v preteklih letih vzpostavljenih 20 Vinsko-turističnih cest, ki so večinoma kljub »bogati« infrastrukturni ponudbi zidanic, v veliki meri še brez trajno razpoložljivih namestitvenih zmogljivosti in s tem tudi kakovostnejših, integralnih turističnih produktov (2002);

 • Prijava projekta »Grozd manjših turističnih ponudnikov« na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo za spodbujanje razvoja grozdov za leti 2003-2004. Prijava ni bila podprta, ker je bila kritična masa skupine za grozd nacionalnega pomena premajhna in je bilo ocenjeno, da vloga bolj sodi na razpis za lokalne grozde (2003);

 • Sodelovanje v razvoju in upravljanje platforme za trženje in poslovanje manjših ponudnikov nastanitev ETRIPS - »Elektronski Turistični Informacijski Rezervacijski Poslovni Sistem«. IKT platformo za izvajanje skupnih aktivnosti manjših turističnih ponudnikov sestavlja Spletno mesto ETRIPS dostopno na naslovu www.etrips.si in poslovni sistemom MANGER (od leta 2003 naprej);

 • Posvet v Državnem svetu RS dne 31. maja 2007 na temo »Različni nameni rabe stanovanj«. Na posvetu smo imeli dva referata: »Vsebina in pomen sporazumov o etažni lastnini in pogodbe o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki« in »Kdo rabi in biva v stanovanjih« (2007);

 • SPIT »Spodbujanje povezovanja invalidskega turizma in razvoj novih zaposlitvenih priložnosti za invalide« - sodelovanje v projektu povezovanja in spodbujanja nastajanja turističnih ponudnikov nastanitvenih kapacitet prilagojenih za invalide, ponudnikov iz ostalih sektorjev turistične ponudbe, invalidskih organizacij oziroma vseh zainteresiranih za spodbujanje skupnega razvoja, promocije in trženja invalidskega turizma v Sloveniji (2007-2008);

 • »Povezovanje malega turizma« – prijava projekta na javni razpis za vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizaciji 2009 in 2010 - Z vzpostavitev načrtovane e-storitve bi v slovenski prostor vnesli novo obliko e-poslovanja in povezovanja. Nov, izviren pristop manjšim ponudnikom turističnim nastanitev poenostavlja poslovanje, omogoča boljše sodelovanje z ostalimi ponudniki, posredniki, povezovalci; zato prispeva k večji zasedenosti in višjim prihodkom, kljub zmanjšanju možnosti za sivo ekonomijo… Kljub pozitivni oceni projekta, projekt ni bil sofinanciran in izveden zaradi porabe sredstev s strani projektov, ki so pri ocenjevanju dosegli večje število točk (2009);

 • V okviru aktivnosti za skupno organizacijo in podporo terenskim povezovalcem:

  • izdelane strokovne podlage »Postopek organiziranja ponudbe manjših turističnih nastanitev v kraju, občini, regiji”;
  • za turistični produkt Turizem v zidanicah izdelani tehnični pogoji za ureditev nastanitev v zidanicah in svetovanje pri ureditvi razmerja med nosilnim podjetjem produkta in lastniki zidanic, v ta namen posredovali primere tipskih pogodb za sodelovanje z lastniki zidanic.
  • predavanje o prepisih za opravljanje dejavnosti sobodajalstva na seminarjih Airbnb, ki jih je organiziral Planet GV (december 2014, november 2015, april 2016, oktober 2016)
  • predavanje o rezervacijskih sistemih za LTO Sotočje (marec 2016)
  • predavanje o rezervacijskih sistemih na srečanju Združenja turističnih kmetij Slovenije (april 2016)
  • predavanje o predpisih in pogojih za opravljanje dejavnosti za Zeleni Kras (junij 2016)
  • predstavitev primera razpršenega hotela na delavnici Razvojne agencije Sora (oktober 2016)
  • predavanje o rezervacijskih sistemih in razpršenemu hotelu za Posoški razvojni center (november 2016)
  • delavnica; Obveznosti sobodajalca in trženje nastanitev, Občina Dobrava Polhov Gradec (februar 2017)
  • predavanje; Prihodnost razvoja manjših ponudnikov v razpršenem hotelu, Sevnica (marec 2017)
  • predavanje; Sobodajalstvo kot priložnost, zaslužek in svetovni trend, občina Tržič (junij 2017)
  • predavanje; Kako postati uspešen sobodajalec, Posoški razvojni center (november 2017)
  • predstavitev poročanja v eTurizem in drugih novosti za sobodajalce, Ljubljana (februar 2018)
  • posvet o priložnostih v turizmu; Kako postati uspešen sobodajalec, Zavod Celeia Celje (februar 2018)
  • delavnica; Kako izkoristiti razvojne priložnosti v turizmu in sobodajalstvu?, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (marec 2018)
  • Srečanje sobodajalcev 2018, predavanje; Kako izkoristiti turistične informacijske sisteme, poenostaviti delo in se izogniti dvojnim rezervacijam, Ljubljana (marec 2018)
    

Nadaljuj
Več...
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.